REKRYTERING

En kandidat

är så mycket mer än att bara extra arbetskraft. Det innebär nya ny energi, nytt tillvägagångssätt, nya idéer och så mycket mer. Varje medarbetare bidrar till verksamhetens utveckling. Det ytterst viktigt att ha rätt person på rätt plats, vid rätt tillfälle. Det handlar om att hitta den bäst lämpande för det aktuella jobbet, både när det gäller kompetens och personliga egenskaper. Personkemi är minst lika viktigt som ett gediget CV. Med vår erfarenhet så lovar vi att hitta rätt person för jobbet.

En bra rekryteringsprocess är en förutsättning för en lyckad rekrytering och en bra kandidatupplevelse, här går vi igenom alla steg i rekryteringsprocessen på djupet.

Rekrytera & bemanna med AZ

Om ni vill ha en enkel och transparent process så är det A och O (eller Z) att den är strukturerad och systematisk. Under rekryteringsprocessen informeras och engageras kandidaten genom hela rekryteringen. En välskriven platsannons attraherar rätt kandidater och en professionell intervjuteknik sållar ut de mest väl matchande kandidaterna. Tillsammans med er tar vi fram en annons som passar er och beskriver tjänsten på bästa sätt, med annons och relevanta tester får vi snabbt en indikation om hur kandidaten kommer att lyckas i tjänsten.

Regelbunden återkoppling till kandidater under hela processen har flera fördelar för dig som anlitar oss, bland annat hålls aktuella kandidater engagerade samtidigt som ni som bygger ett bra arbetsgivarvarumärke under rekryteringsprocessen. 

 

FRÅGOR?

Douglas Lundgren
Försäljning & bemanningsansvarig
0760235040
douglas@azbemanning.se

Hur lång tid tar det?

Vi jobbar brett, och processen kan ta olika lång tid beroende på vilken tjänst vi hjälper er med. Rekryteringar av kandidater som är specialister och chefer tar i regel längre tid än andra processer, för att urvalet av kandidater helt enkelt är färre än vid rekrytering av andra kompetenser. Vi har uppdrag där vi bemannar från ena dagen till den andra, men vi är också involverade i projekt som tar allt från några dagar till ett par månader. .

FRÅN A TILL Z; Steg för steg.

  • Rekryteraren sammanställer en kravprofil efter genomgång med kunden.
  • En annons skrivs & publiceras av oss i samråd med er. 
  • Urvalsarbete startar för att hitta aktuella kandidater.
  • Rekryteraren håller telefonintervjuer med aktuella kandidater samt genomför djupintervjuer av matchande slutkandidater
  • Utvalda tester genomförs med rekryterare som kan identifiera jobbstil, motivation och beteende eller logisk analytisk förmåga. Allt för att säkerställa rätt person på rätt plats
  • Kunden får möjlighet att träffar de kandidater som vi tagit in för intervju och utvärderar & väljer den kandidat som bäst matchar personalbehovet.
  • Vi utför en referenstagning av utvald slutkandidat och gör bakgrundskontroll anpassad till aktuell tjänst genomförs.
  • Vid rekrytering: anställer kund utvald och kvalitetssäkrad kandidat för anställning vid företaget, rekryterare meddelar andra sökande kandidater att tjänsten är tillsatt.
  • Efter tre månaders anställning följer AZ bemanning  upp resultatet och upplevelsen av rekryteringsprocessen & matchningen med både kund och kandidat. Vid bemanning har AZ bemanning en löpande kontakt med kund.