GFL (Generellt förtjänstläge)

GFL betyder, genomsnittligt förtjänstläge, och är en naturlig del av att hyra in arbetare. GFL fastställer lön för inhyrd personal och är inskrivet i kollektiv­avtalet.

En av fördelarna med att göra rätt från början är att slippa tvister med facket och undvika diskussioner med bemanningsföretaget om retroaktiva korrigeringar. Kundföretaget ansvarar för underlaget till det genomsnittliga förtjänstläget och kan bli ersättningsskyldigt gentemot bemanningsföretaget om det blir fel. I ditt företags kollektivavtal finns den information som du behöver för att hitta de lönekomponenter som ska vara med.

Det som ingår i GFL är bland annat men inte begränsat till;

  • Lön
  • Bonus (för tid upp till 12 mån)
  • Prestationslön/Ackord
  • Arbetstidsförkortning
  • Skiftformstillägg
  • Lönetillägg

Exempel på saker som inte ingår;

  • OB-ersättning
  • Övertidsersättning
  • Bonus ( för tid längre än 12 mån)
  • Vinstandelssystem